Status kjøring av kommune- og fylkesendringer for grunnboken

Kjøring av kommune- og fylkesendringer for grunnboken går så langt i henhold til plan.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid etter kjøring av fylkes- og kommuneendringer: Vil bli tilgjengelig her på statussiden 01.01.2024 ca kl 12:00.

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.

Informasjon om endringslogg for grunnboken

Siste jobb er nå kjørt på grunnboken, før kjøring av kommune- og fylkesendringene 2023/2024.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid før kjøring av fylkes- og kommuneendringer: 303780442

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.

Grunnboken/e-tinglysing er nå stengt

I forbindelse med kommune- og regionsreformen 2023/2024 er grunnboken/e-tinglysing nå stengt for oppdatering. Innsending av dokumenter gjennom Altinn er også stengt. Innsyns- og valideringstjenester er tilgjengelig under hele endringsperioden, med data fra frystidspunktet.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid før kjøring av fylkes- og kommuneendringer: Vil bli tilgjengelig her på statussiden i kveld ca kl 22:00, etter at siste jobb på grunnboken er kjørt.

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.

Grunnboken/e-tinglysing stenges for oppdatering

I forbindelse med fylkes- og kommuneendringene 2023/2024 vil grunnboken/e-tinglysing bli stengt for tinglysing av dokumenter i dag 29.12.2023 fra kl 20:00. Innsending av dokumenter gjennom Altinn vil også bli stengt. Innsyns- og valideringstjenester vil være tilgjengelig under hele endringsperioden, med data fra frystidspunktet.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid før kjøring av fylkes- og kommuneendringer: Vil bli tilgjengelig på denne statussiden i kveld ca kl 22:00.

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.

Løst: Geosynkroniseringsproblemer i SFKB

Sertifikatproblemet for geosynkronisering i SFKB er løst, og all geosynkronisering fungerer igjen.

Problemer med geosynkronisering i SFKB

Geosynkronisering i SFKB fungerer ikke for øyeblikket pga. sertifikatproblemer. Det jobbes med saken.

Løst: Driftforstyrrelser i Norgeskart

Oppdatering 22.12.23 Kl:0845: Feilen er funnet og vi har lagt ut en fiks, det skal fungere som normalt nå.
Opprinnelig melding:
Vi opplever for tiden driftforstyrrelser i Norgeskart.no
Ved navnesøk får man opp adresser og eiendommer, ikke stedsnavn
Kartverket jobber med å løse saken og beklager det inntrufne

Transformerte data for kommune- og fylkesendringene er klare til nedlasting

De transformerte dataene for kommune- og fylkesendringene i matrikkelen, samt endringslogg, er klare på https://ke.matrikkel.no/

Serveren inneholder data fra matrikkelen per 15.12, hvor kommune- og fylkesendringene er gjennomført. Innholdet her vil være det samme som når matrikkelen åpnes 1. januar 2024.

Siste endringsid i produksjon før kjøring av komreg er 332488921.

JSON filer kan lastes ned direkte fra matrikkelserveren (krever tilgang til matrikkelen i produksjon):
Grunnbok-json: https://ke.matrikkel.no/kommuneendringapi/json/grunnbok/2024-01-01
Adresse-json: https://ke.matrikkel.no/kommuneendringapi/json/vegadresser/2024-01-01

For å gjøre det enklere å laste ned JSON filene, har vi også laget ZIP versjoner (her trenger man ikke matrikkelbruker):
Grunnbok-json: https://nextcloud.kartverket.no/index.php/s/DpfSjdJQnBRcWiE
Adresse-json: https://nextcloud.kartverket.no/index.php/s/2Y2Lqed3M7gLrdz

Vi ønsker tilbakemelding så snart som mulig hvis det oppdages feil eller ved spørsmål.
Testserver er fremdeles tilgjengelig på:
https://ke-test.matrikkel.no/matrikkel/, sist oppdatert 05.12.

Matrikkelen er nå stengt

I forbindelse med kommune- og fylkesendringene 2023/2024 er matrikkelen nå stengt for all oppdatering.

Siste endringid: 332488921

Føringsklienten vil ikke være tilgjelgelig verken for føring eller innsyn før matrikkelen åpner som planlagt i løpet av 01.01.2024. Dataene i matrikkelen er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele den stengte perioden, men med data fra frystidspunktet.

Kommune- og fylkesendringene for Felles Kartdatabase (FKB) er gjennomført

Oversikten her viser planlagt og utført distribusjon av FKB-data for nye fylker og kommuner i forbindelse med komregreformen 20203/2024

Kolonnen ‘Geonorge filnedlasting’ viser til når kommunevise filer for de forskjellige datasettene er klare for nedlasting i Geonorge og massivnedlastingsklienten.

Kolonnen ‘SFKB-Forvaltning’ viser til når data er tilgjengelig for geosynkronisering for alle partene som forvalter Sentral FKB direkte.

Klikk her for kommuneoversikt over når de siste datasettene – bygning, tiltak og elveg – er ferdig konvertert.

Datoene oppdateres fortløpende til blå når de er tilgjengelige.

 

 

Klikk her for artikkel med mer informasjon. 

For spørsmål om Sentral FKB, kontakt sfkbhjelp@kartverket.no 

For spørsmål om Geonorge, kontakt post@norgedigitalt.no