Avvikling av tjenester høydedata.no

Vi rydder opp i tjenestene fra hoydedata.no. Som et resultat av dette vil en del eldre tjenester bli avviklet og samlet i nye tjenester. Dette vil skje fra og med den 15 september. Tjenestene som er berørt er:

Høyde DOM prosjekter punkttetthet WMS
Høyde DOM 1 (UTM32) WCS
Høyde DOM 1 (UTM32) WMS
Høyde DOM 1 (UTM33) WCS
Høyde DOM 1 (UTM33) WMS
Høyde DOM 1 (UTM35) WCS
Høyde DOM 1 (UTM35) WMS
Høyde DOM 10 (UTM32) WCS
Høyde DOM 10 (UTM32) WMS
Høyde DOM 10 (UTM33) WCS
Høyde DOM 10 (UTM33) WMS
Høyde DOM 10 (UTM35) WCS
Høyde DOM 10 (UTM35) WMS
Høyde DOM prosjekter sømløs WMS
Høyde DOM prosjekter WMS
Høyde DOM skyggerelieff sømløs WMS
Høyde DOM skyggerelieff WMS
Høyde DTM 1 (UTM32) WCS
Høyde DTM 1 (UTM32) WMS
Høyde DTM 1 (UTM33) WCS
Høyde DTM 1 (UTM33) WMS
Høyde DTM 1 (UTM35) WCS
Høyde DTM 1 (UTM35) WMS
Høyde DTM 10 (UTM32) WCS
Høyde DTM 10 (UTM32) WMS
Høyde DTM 10 (UTM33) WCS
Høyde DTM 10 (UTM33) WMS
Høyde DTM 10 (UTM35) WCS
Høyde DTM 10 (UTM35) WMS
Høyde DTM 50 (UTM32) WMS
Høyde DTM 50 (UTM33) WMS
Høyde DTM 50 (UTM35) WMS
Høyde DTM helning grader sømløs WMS
Høyde DTM helning grader WMS
Høyde DTM helning prosent sømløs WMS
Høyde DTM helning prosent WMS
Høyde DTM lokal høyde farge sømløs WMS
Høyde DTM lokal høyde farge WMS
Høyde DTM lokal høyde sømløs WMS
Høyde DTM lokal høyde WMS
Høyde DTM multiskyggerelieff sømløs WMS
Høyde DTM multiskyggerelieff WMS
Høyde DTM prosjekter punkttetthet WMS
Høyde DTM prosjekter sømløs WMS
Høyde DTM prosjekter WMS
Høyde DTM skyggerelieff sømløs WMS
Høyde DTM skyggerelieff WMS
Høyde prosjekter WMS

Vi beklager de ulemper dette måtte kunne medføre for enkelte brukere
Spørsmål vedrørende dette kan stilles til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 26.08.21

På torsdag 26 august, fra klokken 16:00 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Problemer med cache tjenester, 24.08 – 14.00

Vi opplever for tiden noe varierende respons på våre cachetjenester. Vi jobber med feilsøking nå.

Sentral FKB, månedlig vedlikehold torsdag 26. august kl. 16.

For å sikre stabil og god drift av Sentral felles kartdatabase (Sentral FKB) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 26. august må det derfor påregnes nedetid for Sentral FKB fra kl. 16:00. Alle systemer vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 08:00 fredag.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Problemer med cache-tjenester 12/8-2021

Vi opplever for tiden noe varierende respons på våre cachetjenester. Vi jobber med feilsøking nå.

Nedetid Høydedata.no 05.08.21

På torsdag 5 august, fra klokken 08:00 til 12:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no. Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Ustabilitet WMS-tjenester for Norge i Bilder – Løst

Vi opplever for tiden ustabilitet i WMS tjenestene for Norge i Bilder. Det arbeides med feilsøking og utbedring.
Vi beklager de ulemper dette medfører

Endring av porter for tilgang til ftp.statkart.no

Minner om at fra i morgen 1.juli vil det ikke være mulig å koble seg på ftp.statkart.no over port 21(ftp://ftp.statkart.no) eller port 80(http://ftp.statkart.no).

Fra 1.juli må følgende adresser benyttes mot ftp.statkart.no:
– sftp://ftp.statkart.no
– ftps://ftp.statkart.no
– https://ftp.statkart.no

Alle brukernavn og passord vil være som tidligere.

Les mer i tidligere status-melding:

Endring av tilgangsporter for ftp.statkart.no fra 1.juli 2021

Ustabilitet RettiKartet.no – Løst

Det vil bli utført vedlikehold på tjenesten rettikartet.no den 28.06.2021. Dette kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i perioder. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Ustabilitet Kartverkets tjenester- Løst

Vi opplever for tiden ustabilitet i våre tjenester. Det arbeides med feilsøking og utbedring.

Vi beklager de ulemper dette medfører