Treghet på opencache.statkart.no

Det er tregheter og ustabilitet på tjenester knyttet til opencache.statkart.no

Vi oppfordrer alle til snarest å flytte sine tjenester over på den nye cacheløsningen til Kartverket.
Dette er URL-en til den OGC-standardiserte dokumentasjonen (.xml) for tjenesten:
https://cache.kartverket.no/v1/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
Her ligger nå cacher for kartene “topo”, “topograatone” og “toporaster”. Alle er tilgjengelige i koordinatsystemene EPSG:25832 (UTM sone 32: “utm32n”), EPSG:25833 (UTM sone 33: “utm33n”), EPSG:25835 (UTM sone 35: “utm35n”) og EPSG:3857 (WGS 84 / Pseudo-Mercator: “webmercator”).

Opencache.statkart.no blir ikke oppdatert og vedlikeholdt, og skal fases ut. Se informasjon om det her:
https://www.geonorge.no/aktuelt/Se-siste-nyheter/store-endringer-i-kartverkets-cachetjenester/

Nedetid Høydedata.no 27.06.24

På torsdag 27 juni, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

IT vedlikehold 27/6-2024

Grunnet vedlikehold på våre IT systemer vil man i perioder kunne oppleve ustabilitet og bortfall av tjenester.
Tidsrom: kl. 16:00 – 23:00

Driftsmelding etpos.kartverket.no – 17.06.2024

etpos.kartverket.no legger om til multifaktor pålogging
Brukere vil kunne oppleve ustabilitet.
Kontakt Kundesenteret for bistand

Driftsforstyrrelser Adressesøk 11.06.2024 – LØST

Vi har for tiden driftsforstyrrelser på Adressesøk
Feilsøking/Feilretting pågår
Saken oppdateres fortløpende

Nedetid Høydedata.no 10.06.24

Mandag 10 juni, fra klokken 07:30 til 17:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Driftsforstyrrelser Høydedata – WCS Tjenesten 29.05.2024 – Løst

Vi opplever driftsforstyrrelser på Høydedata – WCS tjenesten

Status: 30.05.2024 kl. 09:28 – Feilretting pågår
Saken oppdateres fortløpende

Status:05.06.2024 – Problem løst. Tjenestene skal nå fungere som normalt

Driftsforstyrrelser og bortfall av tjenester 30.05.2024 – LØST

I forbindelse med kveldens vedlikehold har det oppstått en uforutsett feil

Feil lokalisert og feilretting pågår.
De fleste systemene friskmeldes men noe ustabilitet på enkelt tjenester kan oppleves.

Saken oppdateres fortløpende.

IT vedlikehold 30.05.2024

Grunnet vedlikehold på våre IT systemer vil man i perioder kunne oppleve ustabilitet og bortfall av tjenester.
Tidsrom: kl. 16:00 – 23:00

Nedetid NGIS (Sentral FKB m.m.) 30.05.24

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. I dag, torsdag 30. mai må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16.00.

Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 31. mai. Eventuelle avvik blir meldt om på status.kartverket.no
Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp(at)kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.