Distribusjonsplan for FKB 5.0

Oversikten her viser planlagt og utført distribusjon av FKB-data i forbindelse med oppgradering til FKB 5.0.

Kolonnen ‘Geonorge filnedlasting’ viser til når kommunevise filer for de forskjellige datasettene er klare for nedlasting i Geonorge og massivnedlastingsklienten.

Kolonnen ‘SFKB-Forvaltning’ viser til når data er tilgjengelig for geosynkronisering for alle partene som forvalter Sentral FKB direkte.

Kommuneoversikt over når de siste datasettene – elveg, bygning og tiltak – er ferdig konvertert.

Datoene oppdateres fortløpende til blå når dataene er tilgjengelige.

*Transformasjonsfeil oppdaget som kan føre til unøyaktigheter på noen cm.  Nye filer produseres fortløpende og forventes ferdig 9. juni. Se https://register.geonorge.no/varsler for mer informasjon. 

Informasjonsside for innføring av FKB 5.0.

For spørsmål om Sentral FKB, ta kontakt med din kontaktperson i Kartverket, eller kontakt sfkbhjelp@kartverket.no

For spørsmål om Geonorge, kontakt post@norgedigitalt.no

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 25.05.23

På torsdag 25 mai, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid kartverkets tjenester 25.05.23

På torsdag 25 mai, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Problemet er nå løst – Søkeproblemer på Norge i bilder og Høydedata

Feilen er rettet !

Det er for tiden problemer med adressesøk og eiendomssøk på Norge i bilder og Høydedata
Det jobbes med å finne årsaken og løse problemet

Nedetid hoydedata.no 09.05.2023

Det er planlagt nedetid for hoydedata.no den 09 mai, mellom 08:00 og 18:00, pga. vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre

Sentral FKB: Nedetid torsdag 27. fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført vedlikehold av IT-infrastrukturen. Som vanlig hver måned: torsdag 27. april må det påregnes nedetid fra kl. 16.00.

Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 28. april.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 27.04.23

På torsdag 27 april, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid kartverkets tjenester 27.04.23

På torsdag 27 april, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid kartverkets tjenester 22.04.23 og 23.04.23 – Løst

Fra lørdag 22 april, fra klokken 12:00 til søndag 23 april klokken 08:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Vi beklager de ulemper dette vil medføre

Nedetid kartverkets tjenester 30.03.23

På torsdag 30 mars, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser