Matrikkel driftsmelding: Flytting av oppdateringstjenester 22. mai

Vi planlegger å flytte oppdateringstjenestene for https://matrikkel.no over til ny infrastruktur.

Tidspunkt: Onsdag 22. mai 2024 mellom klokken 07:00 og 07:30.

I utgangspunktet skal ikke brukerne bli påvirket, men det vil kunne oppleves noe nedetid under flyttingen.

Nedetid Høydedata.no 14.05.24 og 15.05.24

På tirsdag 14 mai, og på onsdag 15 mai fra klokken 07:00 til 17:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Vedlikehold ftp.statkart.no og etpos.kartverket.no – Utført

ftp.statkart.no er nå ferdig oppgradert og tjenesten fungerer som den skal

ftp.statkart.no og etpos.kartverket.no sikkerhetoppgraderes grunnet sårbarhet.
Nedetid: 13.05.2024 ca. kl. 0800-1200
Noe ustabilitet må påberegnes

Matrikkel driftsmelding: Oppgradering til Keycloak v24

Det er planlagt oppgradering til Keycloak v24
Det vil være nedetid under selve oppgraderingen som er beregnet å vare et par minutter.
Keycloak er oppgradert i betatest, og vi oppfordrer spesielt eksterne til å verifisere sine løsninger i forkant.

Driftsforstyrrelse: Onsdag 8.mai 2024 mellom 07:00-08:00

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i Jira Service Management.

Nedetid kartverkets tjenester 25.04.24

På torsdag 25 april, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser.

Nedetid Høydedata.no 25.04.24

På torsdag 25 april, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Matrikkel driftsmelding

Vi planleggerå flytte over noe av trafikk på https://matrikkel.no (innsyn) over til ny infrastruktur innenfor arbeidstid i dag den 24.april
Endring i trafikk skal ikke påvirke brukerne.

Om dere mot formodning skulle oppdage noen uregelmessigheter, så vennligst kontakt vårt kundesenter.

Ustabilitet med WSDL for noen brukere

I forbindelse med flytting av trafikk til ny infrastruktur, oppstod det problemer i går ettermiddag (22.04.24).
Dette kan medføre at noen tidvis opplever driftsforstyrrelser med WSDL.
Vi har nå rullet tilbake endringene og overvåker inntil stabil drift er gjenopprettet

Sentral FKB: Nedetid torsdag 25. april fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 25. april må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16.00.
Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 26. april. Eventuelle avvik blir meldt om på status.kartverket.no

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Vedlikehold på nettstedet kartverket.no

Vedlikehold på kartverket.no sine tjenester
Det kan medføre periodiske bortfall av noen tjenester frem til mandag 8 april kl 16:00