Driftsforstyrrelser SeEiendom – Løst

Vi opplever driftsforstyrrelser på SeEiendom
28.11.2023 kl. 15:10 Tjenesten fungerer nå som den skal
Vi beklager det inntrufne

Driftsforstyrrelser WMS, topo4 og cache – Løst

I forbindelse med ny modell av N50kartdata så har vi driftsforstyrrelser på WMS, topo4 og cache.

28.11.2023 kl. 15.10 – Tjenesten fungerer nå som den skal men man kan tidvis oppleve cache tregheter

Info om ny versjon av UML-modell og bytte til nye endepunkt for disse tjenestene.
Det finnes oppdaterte URL-er i Geonorges kartkatalog.
https://register.geonorge.no/register/varsler

Kartverket jobber med å løse saken

Beklager det inntrufne

Nedetid kartverkets tjenester 30.11.23

På torsdag 30 november, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 30.11.23

På torsdag 30 november, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Driftsforstyrrelser Matrikkel – Er nå løst

Driftsforstyrrelser Matrikkel er nå løst

Vi opplever driftsforstyrrelser på Matrikkel
Beklager det inntrufne

Nedetid hoydedata.no 20.11.2023

Det er planlagt nedetid for hoydedata.no den 20 november, mellom 07:00 og 12:00, pga. vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre

Nedetid hoydedata.no 08.11.2023

Det er planlagt nedetid for hoydedata.no den 08 november, mellom 07:00 og 12:00, pga. vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre

Oppdaterte FKB-data mangler i noen tjenester

Tjenesten FKB WMS er oppdatert med ferske data for FKB: FKB WMS – Geonorge Register
Alle andre karttjenester som viser FKB data (Topografisk Norgeskart, Norgeskart.no etc.) har FKB-data fra mai, før overgangen til FKB 5.0. Vi gjør det vi kan for å få ut oppdaterte data i alle tjenestene så fort som mulig.
Filleveransene på geonorge.no er oppdaterte.

Denne posten oppdateres løpende når tjenestene har kommet i orden.


2023-10-26

Norgeskart.no er nå også oppdatert.


2023-10-03 09:00

Topo Cache er klar for sone 33. Sone 32 og 35 kommer på plass fortløpende
Topografisk norgeskart 4 cache – Geonorge Register


2023-09-22 19:00

FKB 5.0 data er nå også tilgjengelig i to nye tjenester, Topo og Kartdata. 

Topografisk Norgeskart – Geonorge Register

Kartdata3 WMS – Geonorge Register

Ny cachetjeneste er fylt opp med data, men mangler noen småjusteringer.


Sentral FKB: Nedetid torsdag 26. oktober fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 26. oktober må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16.00.
Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 27. oktober.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Dybdedata.no flyttes inn i høydedata.no og Geonorge

Dybdedata.no flyttes inn i høydedata.no og Geonorge
Fra 1. februar 2024 vil dybdedata.no flyttes inn i høydedata.no og Geonorge.

Visning av kartlag for dybdedata vil være tilgjengelig på høydedata.no. Nedlastning av terrengmodeller med 5m, 25 m og 50 m grid, gjøres via filnedlastning på Geonorge.
Dybdedata.no vil etter hvert henvise til informasjonsside, med mer informasjon om hvor og hvordan du får tak i dybdedata.

Har du spørsmål, ta kontakt med Matilde Skår, fagansvarlig for nasjonal dybdedataforvalter.