Kommune- og fylkesendringene for Felles Kartdatabase (FKB) er gjennomført

Oversikten her viser planlagt og utført distribusjon av FKB-data for nye fylker og kommuner i forbindelse med komregreformen 20203/2024

Kolonnen ‘Geonorge filnedlasting’ viser til når kommunevise filer for de forskjellige datasettene er klare for nedlasting i Geonorge og massivnedlastingsklienten.

Kolonnen ‘SFKB-Forvaltning’ viser til når data er tilgjengelig for geosynkronisering for alle partene som forvalter Sentral FKB direkte.

Klikk her for kommuneoversikt over når de siste datasettene – bygning, tiltak og elveg – er ferdig konvertert.

Datoene oppdateres fortløpende til blå når de er tilgjengelige.

 

 

Klikk her for artikkel med mer informasjon. 

For spørsmål om Sentral FKB, kontakt sfkbhjelp@kartverket.no 

For spørsmål om Geonorge, kontakt post@norgedigitalt.no