Posts tagged: Cache Tjeneste

Problem med bygninger i Rogaland Fylke i våre cache tjenester

Dato: Tid: Melding:
2020-02-11 13:20 På grunn av en teknisk feil, kan det hende at noen bygninger mangler i Rogaland Fylke i noen zoom nivåer i våre topografiske cache tjenester. Vi jobber med å rette opp feilen ved å kjøre en reseed, men dette kan ta flere dager.

Cache tjeneste endring

Dette er en post for å varsle om endringer i en cache tjeneste.

Toporaster2 cache tjenesten (http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts?&LAYER=toporaster2 ) vil være avsluttet 06.06.2015 og blir erstattet av Toporaster3 (&LAYER=toporaster3) og fjellskygge (&LAYER=fjellskygge) som eksisterer i dag.