Category: Tjenester

Oppdaterte FKB-data mangler i de fleste tjenester

Tjenesten FKB WMS er oppdatert med ferske data for FKB: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/fkb-wms/84178e68-f40d-4bb4-b9f6-9bfdee2bcc7a
Alle andre karttjenester som viser FKB data (Topografisk Norgeskart, Norgeskart.no etc.) har FKB-data fra mai, før overgangen til FKB 5.0. Vi gjør det vi kan for å få ut oppdaterte data i alle tjenestene så fort som mulig og estimerer at de viktigste tjenestene er i orden i løpet av uke 37.
Filleveransene på geonorge.no er oppdaterte.

Denne posten oppdateres løpende når tjenestene har kommet i orden.


2023-09-22 19:00

FKB 5.0 data er nå også tilgjengelig i to nye tjenester, Topo og Kartdata. 

https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo?service=wms&request=getcapabilities

https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.kartdata?service=wms&request=getcapabilities

Ny cachetjeneste er fylt opp med data, men mangler noen småjusteringer.

Problemer med tjenester på Kartverket 27.06.2023. Løst

Dette er nå rettet.
Det er for tiden problemer med en del av tjenestene tilknyttet Kartverket, blant annet wms.
Vi jobber med å rette problemet

Problemer med wms tjenestene til Kartverket

Det er for tiden problemer med ytelsen til wms tjenestene til Kartverket.
Man kan derfor oppleve litt ustabilitet.
Det jobbes med å finne årsaken og løse problemet

Problemer med WFS, WMS og WS i Kartverket 2/2-2023. Løst

På grunn av treghet på servere har det oppstått problemer med tjenester tilknyttet WMS, WFS og WS.
Problemet ble løst kl 17, 2/2-2023

WMTS-tjenestene for Norge i bilder for utm32, utm33 og utm35 er nede. Feil rettet 13.04.2022

WMTS-tjenestene for Norge i bilder for utm32, utm33 og utm35 er for øyeblikket ikke tilgjengelig.
Feilen ble rettet 13.04.2022 kl 11:00

dybderelieffpolar_v02 wms slettes

dybderelieffpolar_v02 wms vil slettes 7. juni, nødvendiige lag erstattes av gebco_skyggerelieff og hvabunnraster3 sammen.

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/dybderelieffpolar-v02-wms/0b18580c-6091-41e6-b6bd-f404288236f9

Svalbard og Svalbard_graatone slettet

Svalbard wms og Svalbard_graatone wms har blitt slettet og erstattet av Svalbard2 og Svalbard_graatone2

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/svalbard-matrikkel2-wms/6c8a1ac7-c7b4-4fd4-b8aa-bfba3d85a6c8
https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/svalbard-matrikkel-graatone2-wms/368d797a-f865-44ff-b1b5-7a2c9fc6eca0

Geonorges kartkatalog er nede 13.12.2021 – Lukket

Geonorge sin kartkatalog er er for øyeblikket tatt ned for vedlikehold i forbindelse med sikkerhetsoppdatering. Nedlastings-APier vil likevel fungere som vanlig. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Potensiell ustabilitet på Kartverkets systemer 10.12.2021 – Lukket

Grunnet feilretting vil en del av Kartverkets systemer restartes i dag 10.12.2021.
Vi forsøker å gjøre nedetiden kortest mulig, men man vil kunne oppleve noe ustabilitet.
Saken vil oppdateres når arbeidet er ferdig.

Problemer med cache tjenester, 24.08 – 14.00

Vi opplever for tiden noe varierende respons på våre cachetjenester. Vi jobber med feilsøking nå.