Oppdaterte FKB-data mangler i de fleste tjenester

Tjenesten FKB WMS er oppdatert med ferske data for FKB: https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/fkb-wms/84178e68-f40d-4bb4-b9f6-9bfdee2bcc7a
Alle andre karttjenester som viser FKB data (Topografisk Norgeskart, Norgeskart.no etc.) har FKB-data fra mai, før overgangen til FKB 5.0. Vi gjør det vi kan for å få ut oppdaterte data i alle tjenestene så fort som mulig og estimerer at de viktigste tjenestene er i orden i løpet av uke 37.
Filleveransene på geonorge.no er oppdaterte.

Denne posten oppdateres løpende når tjenestene har kommet i orden.


2023-09-22 19:00

FKB 5.0 data er nå også tilgjengelig i to nye tjenester, Topo og Kartdata. 

https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.topo?service=wms&request=getcapabilities

https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.kartdata?service=wms&request=getcapabilities

Ny cachetjeneste er fylt opp med data, men mangler noen småjusteringer.