Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
[2013-12-12] [13:30] Vi opplever for tiden problemer med cacheserverne – vi jobber med saken.
[2013-12-12] [14:00] Tjenestene er tilgjengelig igjen.

Problemer med WMS og cache

Dato: Tid: Melding:
2013-12-05 12:30 Det er for tiden stabilitet og ytelsesproblemer med cache og WMs tjenester. Vi jobber med å løse dette.
2013-12-05 15:30 Tjenestene fungerer nå som normalt igjen.

Problemer med Cache

Dato: Tid: Melding:
2013-12-05 10:45 Vi har hatt problemer med ytelsen cache i dag, men dette er nå rettet og tjenestene vil ganske raskt være tilbake til normalen.

Problemer i natt og i morgentimene

Dato: Tid: Melding:
2013-12-05 08:00 Problemene med BAAT som har påvirket både cache og WMS siden ca kl 01 i natt er nå løst, og tjenestene fungere som normalt.

Problemer med WMS og Cache

Dato: Tid: Melding:
2013-12-04 15:15 På grunn av unormal trafikk har vi hatt noen kapasitetsproblemer den siste halvtimen. Tiltak er iverksatt og trafikken har avtatt, så vi er nå tilbake til normal kapasitet.

Problemer med karttjenester

Dato: Tid: Melding:
2013-11-15 14:00 Vi har for tiden problemer med treghet i vårt nett, som påvirker WMS tjenstene. Vi jobber med å rette opp dette.
2013-11-15 15:15 Problemene ser ut til å være mer omfattende enn første oppfattet, så det vi ta litt tid å få alt opp igjen. Forhåpentligvis er alt oppe igjen i løpet av en halv times tid
2013-11-15 15:30 Problemene ser er nø løst og alle tjenester fungerer nå som normalt igjen

Problemer med åpne WMS tjenester fra openwms.statkart.no

Dato: Tid: Melding:
2013-11-12 08:00 Det er for tiden et problemer med de åpne WMS tjenestene på openwms.statkart.no. Problemet oppsto i går formiddag. VI jobber med å rette problemet, og håper å være i normal drift i løpet av formiddagen.
2013-11-12 10:00 Tjenestene fungerer igjen nå, men med en midlertidig løsning. En permanent løsning vil være klar i løpet av en times tid. Det kan forekomme korte stopp (1-2 minutter) når vi bytter over til ny løsning.
2013-11-12 12:00 En ny servere er nå satt i drift, og tjenestene på openwms.statkart.no fungerer som de skal igjen.

Norge digitalt nedlasting nede

Dato: Tid: Melding:
2013-11-04 12:00 Vi har en feil i serverene for Norge digitalt nedlasting (download.geonorge.no). Vi jobber med å fikse dette, og håper at alt er i orden igjen før kl 13:00

Vedlikehold og oppgradering av nettforbindelse

I forbindelse med det vanlige vedlikeholdet denne siste torsdagen i måneden, vil vi denne gangen oppgraderer vår internettkobling. Dette medfører av vi vil ha ustabile tjenester utover kvelden og natten. Etter planen skal alt være klart igjen fra i morgen tidlig.

Endring i DNS for cache /Gatekeeper

Vi har for noen dager siden oppdatert vår DNS med nye adresser til Gatekeeper for cache. Hvis du ikke har merket noe, trenger du ikke gjøre noe.

Vi gjennomfører nå del 2 av denne jobben og tar ned servereren som svarte på den gamle adressen. Hvis du har en DNS som mellomlagrer data lengre enn det som er satt for geonorge.no domenet, må du sørge for å resette din DNS cache. Dersom du har hardcodet den gamle ip-adressen (159.162.103.250) til gatekeeper, må du endre denne, eller helst bruke servernavn.

Du kan bruke ett eller flere av følgende navn:

  • gatekeeper1.geonorge.no
  • gatekeeper2.geonorge.no
  • gatekeeper3.geonorge.no

Se for eksempel hvordan du kan utnytte dette i openlayers: http://openlayers.org/dev/examples/multiserver.html