Problemer med WMS og Cache

Dato: Tid: Melding:
2013-12-04 15:15 På grunn av unormal trafikk har vi hatt noen kapasitetsproblemer den siste halvtimen. Tiltak er iverksatt og trafikken har avtatt, så vi er nå tilbake til normal kapasitet.