Nedetid på SFKB torsdag 16.12.2021 kl.18.00

SFKB har nedetid torsdag 16.12.2021 fra kl.18.00. Dette skyldes utskifting av frontend server. Systemet vil være oppe igjen seinest fredag 17.12.2021 kl.08.00. Spørsmål kan sendes til mgr_qms_support@kartverket.no

Geonorges kartkatalog er nede 13.12.2021 – Lukket

Geonorge sin kartkatalog er er for øyeblikket tatt ned for vedlikehold i forbindelse med sikkerhetsoppdatering. Nedlastings-APier vil likevel fungere som vanlig. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no – Løst

Dybdedata.kartverket.no og hoydedata.no er for tiden nede for vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

16.12.21 : Systemene er tilbake i normal drift.

Vedlikehold i forbindelse med Log4j

Kartverket arbeider med forebyggende tiltak relatert til en sårbarhet i det java-baserte loggverktøyet Log4j. I forbindelse med dette arbeidet kan ustabilitet og nedetid i Kartverkets systemer forekomme. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Potensiell ustabilitet på Kartverkets systemer 10.12.2021 – Lukket

Grunnet feilretting vil en del av Kartverkets systemer restartes i dag 10.12.2021.
Vi forsøker å gjøre nedetiden kortest mulig, men man vil kunne oppleve noe ustabilitet.
Saken vil oppdateres når arbeidet er ferdig.

Nedetid på Sentral FKB

Det blir nedetid på Sentral FKB tirsdag 07.12 kl.18.00-19.00. Dette skyldes oppgradering av programvare. Spørsmål kan sendes mgr_qms_support@kartverket.no.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 25.11.21

På torsdag 25 november, fra klokken 16:00 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid kartverket tjenester 25.11.21

På torsdag 25 november, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

NGIS/Sentral FKB, månedlig vedlikehold torsdag 25. november kl. 16.

For å sikre stabil og god drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 25. november må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16:00. Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 08:00 fredag.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

(Løst) Problemer med flere tjenester

Vi opplever for øyeblikket en del problmer med flere av våre tjenester. Det jobbes med feilsøking.
Vi melder i fra her når vi vet mer.

Oppdatering:
Underliggende problem er nå løst. De fleste tjenester fungerer nå som normalt. Det jobbes med verifikasjon av systemer. Noe ustabilitet kan forekomme.

Oppdatering 2021-19-11 kl 10:00
Alle tjenester og systemer fungerer nå som normalt igjen.