Sentral FKB, månedlig vedlikehold torsdag 24. juni kl. 16.

For å sikre stabil og god drift av Sentral felles kartdatabase (Sentral FKB) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 24. juni må det derfor påregnes nedetid for Sentral FKB fra kl. 16:00. Alle systemer vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 08:00 fredag. 
I juli vil det ikke bli utført månedlig vedlikeholdsstans.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 24.06.21

På torsdag 24 juni, fra klokken 16:00 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Problemer med tjenester høydedata.no – Løst

Vi har for tiden problemer med tjenestene for høydedata.no. Det jobbes med å løse problemet. Vi beklager de problemer dette medfører.

Sentral FKB, månedlig vedlikehold torsdag 27. mai kl. 16

For å sikre stabil og god drift av Sentral felles kartdatabase (Sentral FKB) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 27. mai må det derfor påregnes nedetid for Sentral FKB fra kl. 16:00. Alle systemer vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 08:00 fredag.
Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 27.05.21

På torsdag 27 mai, fra klokken 16:00 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Problemer med tjenester fra Norge i bilder – LØST

Status kl 10:00: Problemer er løst og tjenestene fungerer som normalt igjen.


Status kl 07:45: Det er problemer med alle tjenester fra Norge i bilder i dag – det jobbes med å løse problemet.

Posisjonstjenester er OPPE igjen

Oppdatering kl 11:00 // Update 11 AM:

Posisjonstjenestene og stasjonene er nå operative igjen. Vi fortsetter å overvåke situasjonen.

The stations and services are now operational again. We will keep monitoring the situation.
———————————————————————————————

Oppdatering kl 10:00 // Update 10 am:

Posisjonstjenestene er dessverre nede for øyeblikket. Vi jobber fortsatt med saken.

All stations down at this moment. We are still working on it.

Ny oppdatering kl. 11:00.// New update 11 am.

Nedtid hoydedata.no 30.04.2021 – Løst

hoydedata.no er for tiden utilgjengelig. Det jobbes med å identifisere og løse problemet.

2021-04-28: 10:00 – Problemer med WMS, WFS og WPS tjenester

Vi har for tiden litt probelmer med våre WMS, WFS og WPS tjenester. Vi jobber med å løse problemet og håper at tjenestene snart er i normal drift igjen.

Oppdatering kl: 10:24 – problemet er løst og tjenestene fungerer som normalt nå

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 28.04.21 Løst

På onsdag 28 april, fra klokken 07:30 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

29.04.21 : Vedlikeholdet har desverre ikke gått som planlagt, så det er fremdeles nedetid på disse systemene. Det jobbes med saken. Beklager de ulemper dette medfører.

29.04.21, kl. 10:00 : Høyde og dybdedata er nå tilbake i normal produksjon