Posts tagged: WMTS cache

Problemer med cache tjenester, 24.08 – 14.00

Vi opplever for tiden noe varierende respons på våre cachetjenester. Vi jobber med feilsøking nå.

ustabilitet med cache tjenester

Vi har cacheproblemer, og jobber med saken. Beklager for ulempene dette medfører.