Posts tagged: Tilgjengelighet

Tilgjengelighet erstattes av Tilgjengelighet2

Dato: Tid: Melding:
2015-06-23 13:33

Tjenesten Tilgjengelighet erstattes av ny tjeneste Tilgjengelighet2. Tilgjengelighet vil være aktiv i 3 måneder fra i dag:

https://kartkatalog.geonorge.no/Metadata/tilgjengelighet2-wms/b139a2c3-bdc3-4420-9def-4ce1080fcf0c