Nedetid kartverkets tjenester 29.02.24

På torsdag 29 februar, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser.

Nedetid Høydedata.no 29.02.24

På torsdag 29 februar, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Driftsforstyrrelser www.rettikartet.no

Oppdatert 27.02.2024 08:21

Vi har for tiden driftsforstyrrelser på www.rettikartet.no

Rett i kartet er oppe igjen, og fungerer for ansatte i Kartverket og brukere på rettikartet.no
Tilgangen er fortsatt begrenset for samarbeidspartnere som jobber direkte mot Rett i kartet-API’et.

Feilsøking og feilretting pågår

Beklager ulempene dette medfører.

Driftsfortstyrrelser rettikartet.no – LØST

Oppdatering 17:01
Vi har fortsatt driftsforstyrrelser på rettikartet.no
Vi jobber med feilsøking og feilretting
Saken oppdateres fortløpende

Driftsforstyrrelser – Se eiendom – LØST

Vi har driftsfortyrrelser på Se eiendom
Feilsøking og feilretting pågår

Driftsforstyrrelser www.kartverket.no – LØST

Det er for tiden driftsforstyrrelser på www.kartverket.no
Vi jobber med feilsøking og feilretting

Driftsforstyrrelser i Kartverkets tjenester -Løst

Vi opplever for tiden driftsforstyrrelser på noen av kartverkets tjenester. Det jobbes med feilsøking. Vi beklager de ulemper dette medfører

Driftsforstyrrelser Stedsnavn-søk

Vi har hatt driftsforstyrrelser på stedsnavn søk.
Feilen er rettet men ustabilitet kan oppleves
Saken oppdateres fortløpende

Dybdedata.kartverket.no er flyttet inn i høydedata.no og Geonorge

Dybdedata.no er flyttet inn i høydedata.no og Geonorge. Visning av kartlag for dybdedata vil være tilgjengelig på høydedata.no. Nedlastning av terrengmodeller med 5m, 25 m og 50 m grid, gjøres via filnedlastning på Geonorge.
Har du spørsmål, ta kontakt med Matilde Skår, fagansvarlig for nasjonal dybdedataforvalter.

Varsel om nedetid på Matrikkel – LØST

Det er oppdaget en konfigurasjonsfeil i versjon 4.16 som medfører problemer for enkelte brukere, og vi blir nødt til å rulle ut en ny versjon i dag på dagtid. Dette vil medføre noe nedetid for alle.

Nedetiden vil være mellom 13:45 og 14:30 i dag, så alle bes lagre/avslutte arbeidet sitt innen da.

Du kan følge status på siden
https://www.kartverket.no/eiendom/lokal-matrikkelmyndighet/driftsmeldinger-for-matrikkelen og status.kartverket.no
Oppdateres når systemet er i drift igjen.