Posts tagged: toporaster2

Cache tjeneste endring

Dette er en post for å varsle om endringer i en cache tjeneste.

Toporaster2 cache tjenesten (http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts?&LAYER=toporaster2 ) vil være avsluttet 06.06.2015 og blir erstattet av Toporaster3 (&LAYER=toporaster3) og fjellskygge (&LAYER=fjellskygge) som eksisterer i dag.

Toporaster2 erstattes

Dato: Tid: Melding:
2015-02-19 09:10 Toporaster2 skal erstattes med to nye separate tjenester, Toporaster3 og Fjellskygge om to uker. For å se disse tjenestene, se på:

Problemer med Toporaster2 tjenenesten i enkelte områder

Dato: Tid: Melding:
2013-03-13 09:00 På grunn av feil som har oppstått i datagrunnlaget for Toporaster2 tjenesten, vises kunn deler av innholdet (for enkelete områder er det kun fjellskygge og navn som vises).Vi jobber med en løsning som vi håper er klar i løpet av kort tid.
2013-03-13 13:30 Dataene er korrigerte og tjenesten leverer som normlt igjen.