Ustabile tjenester

Dato: Tid: Melding:
2014-12-03 12:30 Vi har hatt litt ustabilitet på tjenestene mellom ca kl 12:00 og 1230. Dette er nå rettet og tjenestene fungerer som normalt igjen.

 

 

Problemer med tjenester er rettet fra ca kl 16.30

Vi har i dag hatt store problemer med både WMS og cache-tjenestene som følge av problemer med  filservere.

Feilen gjorde at karttjenestene ble hengende og vente på respons fra filserverene. dette førte til en opphopning av prosesser som bandt opp andre ressurser på serveren slik at dette også gikk ut over tjenester som i utgangspunktet ikke var avhengig av filserveren for å fungere.

Når vi omsider fikk løst opp i problemene gikk ytelsen tilbake til det normale igjen. Vi beklager hendelsen og kommer til å foreta endringer for å unngå tilsvarende situasjon i framtiden.

 

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2014-11-26 10:00 Vi har for tiden problemer med alle cache- og WMS-tjenestene. Det jobbes med saken.
10:15 Problemene er foreløpig løst.
10:45 Årsaken til feilen er funnet og rettet. Tjenestene fungerer nå som normalt igjen.
12:30 Ny feil er oppstått som gjør at wms-tjenster svarer svært tregt. Vi jobber med problemet og håper å få løst det innen kort tid.

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2014-10-09 13:46 Vi har hatt noe ustabilitet på våre cache tjenester i løpet av dagen. Alt fungerer normalt nå.

Kartverket var utilgjengelig i går, søndag 28.09.14

På grunn av en alvorlig feil hos vår internettleverandør var Kartverket helt utilgjengelig fra ca kl 1100 til ca kl 1630 i går, søndag 28.09.14.

Åpen cache stabil

Dato: Tid: Melding:
2014-09-23 15:00 Åpen cache er stabil igjen.

Ustabile åpen cache

Dato: Tid: Melding:
2014-09-23 13:00 Vi har noen ustabilitet på åpen cache tjenestene. Vi jobber med saken.

Åpen cache oppe

Dato: Tid: Melding:
2014-08-20 12:15 Da er de åpne cache-tjenestene oppe og går igjen.

Åpen cache

Dato: Tid: Melding:
2014-08-20 09:35 De åpne cache-tjenestene har vært nede siden ca klokken 20:00 i går kveld. Vi antar at problemet kan vedvare ut dagen.

JPEG i Norge i bilder tjenestene.

Grunnet forberet ytelse og en bedre brukeropplevelse for Norge i bilder tjenstene (Cache og WMS) går vi helt bort fra PNG og over til JPEG.

Det vil i en overgangsfase på én måned fremdelse være mulig å bruke PNG.

Vi ber om at brukere av tjenestene endrer fra “IMAGE/PNG” til “IMAGE/JPEG” for Norge i bilder tjenestene.