JPEG i Norge i bilder tjenestene.

Grunnet forberet ytelse og en bedre brukeropplevelse for Norge i bilder tjenstene (Cache og WMS) går vi helt bort fra PNG og over til JPEG.

Det vil i en overgangsfase på én måned fremdelse være mulig å bruke PNG.

Vi ber om at brukere av tjenestene endrer fra “IMAGE/PNG” til “IMAGE/JPEG” for Norge i bilder tjenestene.