Category: Alt annet

Geonorge.no webserver var nede i 20 minutter

https://geonorge.no hadde nedetid fra ca kl 10:10 til 10:30 i dag. Skyldes konfigurasjonsfeil.
Problem løst.

Nedetid kartverkets tjenester 24.11.22

På torsdag 24 november, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 24.11.22

På torsdag 24 november, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Problemer hoydedata.no nedlasting – Løst

Frem til i dag klokken 13:50, var det pga. et teknisk problem ikke mulig å laste ned data fra hoydedata.no. Problemet er nå løst.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no – Løst

Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no har fremdeles feil, etter vedlikehold den 27 o0ktober. Vi beklager de ulemper dette medfører

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 27.10.22

På torsdag 27 oktober, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid kartverkets tjenester 27.10.22

På torsdag 27 oktober, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Problemer Seeiendomssøk / Matrikkel LØST

Vi har for tiden en feil i Matrikkel miljøet.
Dette påvirker også Se Eiendom tjenesten.

Feilsøking pågår.
Vi oppdaterer denne statusen så fort vi har en oppdatering.

Problemer med GeoID mandag 17/10-2022. Løst

Det er problemer med GeoID. Dette påvirker pålogging av tjenester i blant annet Geonorge.
Det jobbes med å løse problemet.
Feilen ble rettet kl 15:00, 17/10-2022

Nedetid kartverket tjenester 29.09.22

På torsdag 29 september, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser