Category: Alt annet

Noe nedetid på Sentral-FKB torsdag 11.august kl.18.00

Det skal byttes 2 servere i Sentral-FKB torsdag 11.august kl.18.00. Det vil merkes et blink i nettverket for hele SFKB. De 2 aktuelle serverbyttene vil det merkes lite til. SFKB er garantert oppe igjen fredag kl.08.00. Spørsmål rettes til e-post per.grov@kartverket.no

Kortvarig stopp på nettverkskomponent mellom 06:30 og 07:00, 2022-07-27

Vi har behov for å restarte en nettverkskomponent. Dette vil bli gjort mellom kl 06:30 og 07:00 Onsdag 27-juli.
Brukere kan oppleve noe ustabilitet på nettverket mens denne jobben blir gjort.

Nedetid kartverket tjenester 30.06.22

På torsdag 30 juni, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 30.06.22

På torsdag 30 juni, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid SFKB torsdag 16.juni fra kl.18

Det planlegges en restart av SFKB torsdag 16.juni kl.18. I utgangspunktet er dette fort gjort, men vi må ta høyde for at systemet kanskje ikke kommer opp igjen med en gang.
Systemet loves å være oppe igjen fredag kl.08. Det meste av kontakt med systemet vil bli brutt ved restart.

Ved spørsmål kontakt mgr_qms_support@kartverket.no

Problemer med Norgeskart.no

Vi hadde et kortvarig driftsproblem med Norgskart.no nå rundt kl 1350. Dette varte noen minutter, men er nå løst.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 31.05.22

På tirsdag 31 mai, fra klokken 08:00 til 16:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid kartverket tjenester 19.05.22

På torsdag 19 mai, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 19.05.22

På torsdag 19 mai, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Problemer med eksport hoydedata.no

Vi har for tiden utfordinger med eksportfunksjonen i hoydedata.no. Det jobbes med å rette feilen. Beklager de ulemper dette medfører.