IT vedlikehold 30.05.2024

Grunnet vedlikehold på våre IT systemer vil man i perioder kunne oppleve ustabilitet og bortfall av tjenester.
Tidsrom: kl. 16:00 – 23:00