Problem med åpen cache tjenester

Dato: Tid: Melding:
[2015-11-13] [14:30] Vi har opplevd problemer med våre åpen cache tjenester for 30 minuter mellom kl14.00 og 14.30. Problemet har blitt utbedret og tjenestene skal nå svare som normalt.

 

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2015-11-10 [12:00] WMS’en N5raster2 (http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.n5raster2?) har blitt en åpen tjeneste og er tilgjengelig for alle gjennom adressen http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.n5raster2?

 

Toporaster3 med integrert Fjellskygge

Dato: Tid: Melding:
2015-10-23 12:40 Toporaster3 er nå oppdatert og har integrert Fjellskygge. Det betyr at man ikke lengre trenger å legge til dette laget selv.

Problemer med BAAT

Dato: Tid: Melding:
2015-10-20 11:25 Et problem med BAAT serverene har gjort at mange ikke har fått logget på eller hentet ny BAAT ticket. Dette varte fra ca kl 1015 til ca kl 11:20. Problemet skal nå være løst.

 

Tjenesten dybderelieffpolar_v01 erstattes av dybderelieffpolar_v02

Dato: Tid: Melding:
2015-10-20 09:30

Tjenesten dybderelieffpolar_v01 erstattes av dybderelieffpolar_v02 om 3 måneder fra dags dato:

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kartverket/dybderelieffpolar-v02-wms/0b18580c-6091-41e6-b6bd-f404288236f9

Stopp i BAAT front-ends

Dato: Tid: Melding:
2015-10-06 15:45 Vi har hatt en stopp på BAAT front-end servere som førte til at alle WMS tjenestene over en periode på ca 1o-12 min ikke var tilgjengelige.  (mellom ca kl 1535 og 1545) Problemet er løst og tjenestene svarer som normalt igjen.

 

Oppgraderte servere for BAAT

BAAT front-end serverene ble oppdatert under det periodiske vedlikeholdet torsdag 24 sept. Dersom noen opplever at BAAT funksjoner ikke lenger fungerer som før, så send en epost til baat-drift@statkart.no.

Problemer med WS tjenester

Dato: Tid: Melding:
2015-09-23 11:45 Vi har for tiden noen problemer med et par web-services (adressesøk, nødplakat). Det jobbes med en løsning, og vi regner med å ha normal drift igjen i løpet av kort tid.

ABAS rettet

Dato: Tid: Melding:
2015-07-28 15:05 WMS-tjenesten ABAS var utilgjengelig mellom klokken 13:53 og 14:57. Feilen er funnet og rettet.

Problemer med WMS og cache tjenester

Dato: Tid: Melding:
2015-06-29 15:00 Vi har opplevd problemer med våre wms og cache tjenester for 2 timer mellom kl13.00 og 15.00. Problemet har blitt utbedret og tjenestene skal nå svare som normalt.