Tilgjengelighet erstattes av Tilgjengelighet2

Dato: Tid: Melding:
2015-06-23 13:33

Tjenesten Tilgjengelighet erstattes av ny tjeneste Tilgjengelighet2. Tilgjengelighet vil være aktiv i 3 måneder fra i dag:

https://kartkatalog.geonorge.no/Metadata/tilgjengelighet2-wms/b139a2c3-bdc3-4420-9def-4ce1080fcf0c 

Problemer WMS og cache tjenester

Dato: Tid: Melding:
2015-06-22 12:50 Vi opplever problemer med enkelte datasett på en av våre databaser. I en kort periode vil noen kall feile. Oppdatering følger ved utbedrelse.
2015-06-22 14:40 Da er problemet utbedret og tjenestene skal nå svare som normalt.

 

EPSG:3575 Gridset definisjon endret for Kartverkets cache tjenester

Dato: Tid: Melding:
2015-05-26 15:00 Vi har oppdatert definisjonen vi har benyttet av EPSG:3575 gridset’et og har derfor slettet alle flisene fra vår cacheserverer som ble opprettet med den gamle definisjonen. Den nye grideset definisjonen finner du her: http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts?version=1.0.0&service=wmts&request=getcapabilities
Hvis du har en klient som bruker en av våre cache tjenester i EPSG:3575, må du endre klientinstillinger i henhold til den nye definisjonen.

 

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2015-05-11 11:50 Vi opplever for tiden noen treghet i cachetjenestene. Vi jobber nå med å løse problemet. Ny status så snart vi har løst problemet, eller vet når vi forventer å være i normal drift igjen.
2015-05-11 14:00 En restart av en av front end maskinene ser ut til å ha løst problemet. Tjenestene fungere nå som normalt.

 

FKB2 erstattes

Dato: Tid: Melding:
2015-05-04 09:30

Tjenesten FKB2 erstattes av ny tjeneste FKB3:

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kartverket/fkb3-wms/4d40ca9a-d4f2-4ad2-9df3-5741d5f8dcac

 

Arbeidet med nettverket er ferdig

Arbeidet med nettverket i dag, 7. mars  er nå avsluttet, og alle tjenester  og nettsider fungerer nå som normalt igjen.

Cache tjeneste endring

Dette er en post for å varsle om endringer i en cache tjeneste.

Toporaster2 cache tjenesten (http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts?&LAYER=toporaster2 ) vil være avsluttet 06.06.2015 og blir erstattet av Toporaster3 (&LAYER=toporaster3) og fjellskygge (&LAYER=fjellskygge) som eksisterer i dag.

WMS-tjenesten Toporaster 2 er nå ikke lenger tilgjengelig.

Som tidligere varslet her, og i nyhetsberev er Toporaster 2 tjenesten bytte ut med tjenestene Toporaster-3 og Fjellskygge. (wms.toporaster3 og wms.fjellskygge)

Arbeid med nettverk gir nedtid på tjenester lørdag 7.mars

Grunnet utskiftninger av kjernekomponenter i nettverksinfrastrukturen på Kartverket varsler vi om ustabilitet i tidsrommet

Lørdag 7. mars klokken 13:30 – 23:59

Toporaster2 erstattes

Dato: Tid: Melding:
2015-02-19 09:10 Toporaster2 skal erstattes med to nye separate tjenester, Toporaster3 og Fjellskygge om to uker. For å se disse tjenestene, se på: