Problemer WMS og cache tjenester

Dato: Tid: Melding:
2015-06-22 12:50 Vi opplever problemer med enkelte datasett på en av våre databaser. I en kort periode vil noen kall feile. Oppdatering følger ved utbedrelse.
2015-06-22 14:40 Da er problemet utbedret og tjenestene skal nå svare som normalt.