Posts tagged: Toporaster3

Cache tjeneste endring

Dette er en post for å varsle om endringer i en cache tjeneste.

Toporaster2 cache tjenesten (http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_wmts?&LAYER=toporaster2 ) vil være avsluttet 06.06.2015 og blir erstattet av Toporaster3 (&LAYER=toporaster3) og fjellskygge (&LAYER=fjellskygge) som eksisterer i dag.