Nedetid kartverket tjenester 29.09.22

På torsdag 29 september, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 29.09.22

På torsdag 29 september, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Problemer hos underleverandør – Problemer med CRM – Løst

Driftsproblemer

Microsoft har problemer med sine systemer, dette går ut over vår CRM løsning og deriblant vår Kundeportal og CPOS administrering, flere brukere får uforståelige meldinger. Vår vedlikehold og supportleverandør sier at Microsoft jobber med å løse problemet.

Problemer med søkefunksjonen på seeiendom.no – Løst

Det er for tiden problemer med søkefunksjonen på seeiendom.no. Det arbeides med å rette problemet. Vi beklager de ulemper dette medfører.

Nedetid kartverket tjenester 25.08.22

På torsdag 25 august, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 25.08.22

På torsdag 25 august, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Noe nedetid på Sentral-FKB torsdag 11.august kl.18.00

Det skal byttes 2 servere i Sentral-FKB torsdag 11.august kl.18.00. Det vil merkes et blink i nettverket for hele SFKB. De 2 aktuelle serverbyttene vil det merkes lite til. SFKB er garantert oppe igjen fredag kl.08.00. Spørsmål rettes til e-post per.grov@kartverket.no

Kortvarig stopp på nettverkskomponent mellom 06:30 og 07:00, 2022-07-27

Vi har behov for å restarte en nettverkskomponent. Dette vil bli gjort mellom kl 06:30 og 07:00 Onsdag 27-juli.
Brukere kan oppleve noe ustabilitet på nettverket mens denne jobben blir gjort.

Nedetid kartverket tjenester 30.06.22

På torsdag 30 juni, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 30.06.22

På torsdag 30 juni, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no