Vedlikehold på nettstedet kartverket.no

Vedlikehold på kartverket.no sine tjenester
Det kan medføre periodiske bortfall av noen tjenester frem til mandag 8 april kl 16:00

Nedetid Høydedata.no 21.03.24

På torsdag 21 mars, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid kartverkets tjenester 21.03.24

På torsdag 21 mars, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser.

Synkroniseringsproblem ved dataoverføring fra grunnbok til matrikkel – LØST

Det har oppstått et synkroniseringsproblem som gjør at tinglyste eiendommer ikke endrer status i matrikkelen til “Tinglyst”.

Feilretting pågår og saken oppdateres fortløpende

Beklager ulempene dette medfører.

Nedetid kartverkets tjenester 29.02.24

På torsdag 29 februar, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser.

Nedetid Høydedata.no 29.02.24

På torsdag 29 februar, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Driftsforstyrrelser www.rettikartet.no

Oppdatert 27.02.2024 08:21

Vi har for tiden driftsforstyrrelser på www.rettikartet.no

Rett i kartet er oppe igjen, og fungerer for ansatte i Kartverket og brukere på rettikartet.no
Tilgangen er fortsatt begrenset for samarbeidspartnere som jobber direkte mot Rett i kartet-API’et.

Feilsøking og feilretting pågår

Beklager ulempene dette medfører.

Driftsfortstyrrelser rettikartet.no – LØST

Oppdatering 17:01
Vi har fortsatt driftsforstyrrelser på rettikartet.no
Vi jobber med feilsøking og feilretting
Saken oppdateres fortløpende

Driftsforstyrrelser – Se eiendom – LØST

Vi har driftsfortyrrelser på Se eiendom
Feilsøking og feilretting pågår

Driftsforstyrrelser www.kartverket.no – LØST

Det er for tiden driftsforstyrrelser på www.kartverket.no
Vi jobber med feilsøking og feilretting