Driftsforstyrrelser Se eiendom – LØST

Vi opplever for tiden driftsforstyrrelser på Se eiendom

Driftforstyrrelser ID-Porten – Løst

ID-Porten har for tiden problemer med innlogging.

Rettetid er ukjent

For mer info se:
https://status.digdir.no/incidents/ctml93xm9lnh

Driftsforstyrrelser – kundeportal.kartverket.no – Denne er nå løst

Vi opplever for tiden sertifikatproblemer på kundeportal.kartverket.no
Velg “Advanced” og “Continue to kundeportal.kartverket.no (unsafe)”
Dette er en trygg løsning som bringer deg videre til portalen.

Kommune- og fylkesendringene i matrikkel og grunnbok er gjennomført

Endringsloggene til matrikkel og grunnbok er nettopp åpnet, og endringsnumrene i de enkelte basene er som følger:

Matrikkel:
Siste endringsnummeret før kommuneendring: 332488921
Siste endringsnummeret etter kommuneendring: 359805742

Grunnbok:
Siste endringsnummeret før kommuneendring: 303780442
Siste endringsnummeret etter kommuneendring: 309214330
Antall endringer: 5 433 889

Ekstra informasjon om matrikkel
Det har blitt kjørt en datarettingspatch for én matrikkelenhet for å gjenspeile tinglysingsstatus på sammenslåingsforretning riktig i matrikkelen da denne ble tinglyst i frysperioden for matrikkelen. Det betyr at én matrikkelenhet er nå utgått i gammel kommune i stedet for å bli flyttet over i ny kommune.
Det har også blitt oppdaget en feil i oppdatering av kretsinformasjon som gjør at vi ikke har fått inn de oppdaterte grunn- og stemmekretsene som ble oppdatert ved nyttår helt enda. Vi jobber med å få disse på plass.

Grunnboken/e-tinglysing er åpnet etter fylkes- og kommuneendringer 2023/2024

Grunnboken er nå åpnet for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 2023/2024. Dette gjelder også endringslogg.
Innsending av dokumenter til tinglysing gjennom Altinn er også åpnet.

Siste endringid etter kjøring av fylkes- og kommuneendringer: 309214330

Testmiljøene for grunnbok og elektronisk tinglysing er oppdatert med nye data fra kommune- og fylkesendringene:

https://etgltest.grunnbok.no/grunnbok/ (Altinn ServiceCode 4433 ServiceEditionCode 3)

https://betatest.grunnbok.no/grunnbok/ (Altinn ServiceCode 4433 ServiceEditionCode 5)

Status kjøring av kommune- og fylkesendringer for grunnboken

Kjøring av kommune- og fylkesendringer for grunnboken går så langt i henhold til plan.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid etter kjøring av fylkes- og kommuneendringer: Vil bli tilgjengelig her på statussiden 01.01.2024 ca kl 12:00.

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.

Informasjon om endringslogg for grunnboken

Siste jobb er nå kjørt på grunnboken, før kjøring av kommune- og fylkesendringene 2023/2024.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid før kjøring av fylkes- og kommuneendringer: 303780442

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.

Grunnboken/e-tinglysing er nå stengt

I forbindelse med kommune- og regionsreformen 2023/2024 er grunnboken/e-tinglysing nå stengt for oppdatering. Innsending av dokumenter gjennom Altinn er også stengt. Innsyns- og valideringstjenester er tilgjengelig under hele endringsperioden, med data fra frystidspunktet.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid før kjøring av fylkes- og kommuneendringer: Vil bli tilgjengelig her på statussiden i kveld ca kl 22:00, etter at siste jobb på grunnboken er kjørt.

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.

Grunnboken/e-tinglysing stenges for oppdatering

I forbindelse med fylkes- og kommuneendringene 2023/2024 vil grunnboken/e-tinglysing bli stengt for tinglysing av dokumenter i dag 29.12.2023 fra kl 20:00. Innsending av dokumenter gjennom Altinn vil også bli stengt. Innsyns- og valideringstjenester vil være tilgjengelig under hele endringsperioden, med data fra frystidspunktet.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid før kjøring av fylkes- og kommuneendringer: Vil bli tilgjengelig på denne statussiden i kveld ca kl 22:00.

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.

Løst: Geosynkroniseringsproblemer i SFKB

Sertifikatproblemet for geosynkronisering i SFKB er løst, og all geosynkronisering fungerer igjen.