Matrikkel driftsmelding: Oppgradering til Keycloak v24

Det er planlagt oppgradering til Keycloak v24
Det vil være nedetid under selve oppgraderingen som er beregnet å vare et par minutter.
Keycloak er oppgradert i betatest, og vi oppfordrer spesielt eksterne til å verifisere sine løsninger i forkant.

Driftsforstyrrelse: Onsdag 8.mai 2024 mellom 07:00-08:00

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i Jira Service Management.