Nedetid hoydedata.no 13.12.2022

Det er planlagt nedetid for hoydedata.no den 13 desmber pga av vedlikehold. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre

Geonorge.no webserver var nede i 20 minutter

https://geonorge.no hadde nedetid fra ca kl 10:10 til 10:30 i dag. Skyldes konfigurasjonsfeil.
Problem løst.

Nedetid kartverkets tjenester 24.11.22

På torsdag 24 november, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 24.11.22

På torsdag 24 november, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

NGIS/Sentral FKB: Nedetid torsdag fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 24. november må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16.00.
Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 25. november.
Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Problemer hoydedata.no nedlasting – Løst

Frem til i dag klokken 13:50, var det pga. et teknisk problem ikke mulig å laste ned data fra hoydedata.no. Problemet er nå løst.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no – Løst

Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no har fremdeles feil, etter vedlikehold den 27 o0ktober. Vi beklager de ulemper dette medfører

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 27.10.22

På torsdag 27 oktober, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid kartverkets tjenester 27.10.22

På torsdag 27 oktober, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

NGIS/Sentral FKB: Nedetid torsdag fra kl. 16

For å sikre stabil drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 27. oktober må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16.00.
Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen, og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 8.00 fredag 28. oktober.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.