Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no – Løst

Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no har fremdeles feil, etter vedlikehold den 27 o0ktober. Vi beklager de ulemper dette medfører