Problemer hoydedata.no nedlasting – Løst

Frem til i dag klokken 13:50, var det pga. et teknisk problem ikke mulig å laste ned data fra hoydedata.no. Problemet er nå løst.