Matrikkel driftsmelding: Flytting av oppdateringstjenester 22. mai

Vi planlegger å flytte oppdateringstjenestene for https://matrikkel.no over til ny infrastruktur.

Tidspunkt: Onsdag 22. mai 2024 mellom klokken 07:00 og 07:30.

I utgangspunktet skal ikke brukerne bli påvirket, men det vil kunne oppleves noe nedetid under flyttingen.