Nedetid Høydedata.no 14.05.24 og 15.05.24

På tirsdag 14 mai, og på onsdag 15 mai fra klokken 07:00 til 17:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no