Nedetid Høydedata.no 21.05.24

På tirsdag 21 mai fra klokken 11:30 til 17:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no