Vedlikehold ftp.statkart.no og etpos.kartverket.no – Utført

ftp.statkart.no er nå ferdig oppgradert og tjenesten fungerer som den skal

ftp.statkart.no og etpos.kartverket.no sikkerhetoppgraderes grunnet sårbarhet.
Nedetid: 13.05.2024 ca. kl. 0800-1200
Noe ustabilitet må påberegnes