WMS-tjenesten Toporaster 2 er nå ikke lenger tilgjengelig.

Som tidligere varslet her, og i nyhetsberev er Toporaster 2 tjenesten bytte ut med tjenestene Toporaster-3 og Fjellskygge. (wms.toporaster3 og wms.fjellskygge)