Toporaster3 med integrert Fjellskygge

Dato: Tid: Melding:
2015-10-23 12:40 Toporaster3 er nå oppdatert og har integrert Fjellskygge. Det betyr at man ikke lengre trenger å legge til dette laget selv.