Nedetid Høydedata.no 10.06.24

Mandag 10 juni, fra klokken 07:30 til 17:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no