Category: Alt annet

Nedetid kartverkets tjenester 27.10.22

På torsdag 27 oktober, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Problemer Seeiendomssøk / Matrikkel LØST

Vi har for tiden en feil i Matrikkel miljøet.
Dette påvirker også Se Eiendom tjenesten.

Feilsøking pågår.
Vi oppdaterer denne statusen så fort vi har en oppdatering.

Problemer med GeoID mandag 17/10-2022. Løst

Det er problemer med GeoID. Dette påvirker pålogging av tjenester i blant annet Geonorge.
Det jobbes med å løse problemet.
Feilen ble rettet kl 15:00, 17/10-2022

Nedetid kartverket tjenester 29.09.22

På torsdag 29 september, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 29.09.22

På torsdag 29 september, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Problemer hos underleverandør – Problemer med CRM – Løst

Driftsproblemer

Microsoft har problemer med sine systemer, dette går ut over vår CRM løsning og deriblant vår Kundeportal og CPOS administrering, flere brukere får uforståelige meldinger. Vår vedlikehold og supportleverandør sier at Microsoft jobber med å løse problemet.

Problemer med søkefunksjonen på seeiendom.no – Løst

Det er for tiden problemer med søkefunksjonen på seeiendom.no. Det arbeides med å rette problemet. Vi beklager de ulemper dette medfører.

Nedetid kartverket tjenester 25.08.22

På torsdag 25 august, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 25.08.22

På torsdag 25 august, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Noe nedetid på Sentral-FKB torsdag 11.august kl.18.00

Det skal byttes 2 servere i Sentral-FKB torsdag 11.august kl.18.00. Det vil merkes et blink i nettverket for hele SFKB. De 2 aktuelle serverbyttene vil det merkes lite til. SFKB er garantert oppe igjen fredag kl.08.00. Spørsmål rettes til e-post per.grov@kartverket.no