Category: Alt annet

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 28.04.21 Løst

På onsdag 28 april, fra klokken 07:30 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

29.04.21 : Vedlikeholdet har desverre ikke gått som planlagt, så det er fremdeles nedetid på disse systemene. Det jobbes med saken. Beklager de ulemper dette medfører.

29.04.21, kl. 10:00 : Høyde og dybdedata er nå tilbake i normal produksjon

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 29.04.21

På torsdag 29 april, fra klokken 16:00 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Endring av tilgangsporter for ftp.statkart.no fra 1.juli 2021

På grunn av sikkerhetshull i forhold til trafikk mot FTP-serveren på port 21 (FTP) og port 80(HTTP) vil disse portene bli stengt for trafikk på ftp.statkart.no fra 1.juli 2021.

ALLE data og brukerne vil være tilgjengelig som de er i dag, men man må gå over til å kalle ftp-serveren via følgende adresser:
sftp://ftp.statkart.no (port 22)
ftps://ftp.statkart.no (port 990)

Det er ingen kontoer som ikke vil fungere lenger, men man må bruke de sikre portene.

Informer dine kunder/brukere om at man fra den nevnte dato må gå over til å bruke sftp og ftps for å koble seg til ftp.statkart.no.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 25.03.21

Fra torsdag 25 mars, fra klokken 16:00 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Ustabilitet på Kartverkets tjenester lørdag 20 mars 2021 – Løst

Vi opplever ustabilitet på Kartverket sine tjenester.
Det jobbes med å løse problemet.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 25.02.21/26.02.21

Fra torsdag 25 februar, fra klokken 16:00 til fredag 26 februar 08:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid Høydedata.no 03.02.21

Onsdag 03 februar, fra klokken 08:00 til 20:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Ustabilitet på Kartverkets tjenester (Løst)

Oppdatering: Vi har funnet en feil og gjort korrigerende tekniske tiltak. Tjenestene er pr.nå tilbake i normal drift.

Ustabilitet på Kartverkets tjenester

Vi har dessverre fortsatt problemer med våre tjenester.

IT-avdelingen jobber på spreng med å finne ut av årsaken, og foreløpig ser det ut til at det er nettverksproblemer som forårsaker brudd på datastrømmer både inn og ut av Kartverket. Både driftspersonell og teknikere er koblet inn, og saken har absolutt høyeste prioritet.

Vi beklager på det sterkeste det som har inntruffet, håper på forståelse for at feilrettingen tar tid og oppdaterer driftsmeldinger så snart vi har mer informasjon eller det er fremdrift i saken.

Problemene med åpne cache-tjenester er løst

Problemene med de åpne cache-tjenestene er nå løst og tjenestene fungerer som normalt igjen.