Matrikkel driftsmelding

Vi planleggerå flytte over noe av trafikk på https://matrikkel.no (innsyn) over til ny infrastruktur innenfor arbeidstid i dag den 24.april
Endring i trafikk skal ikke påvirke brukerne.

Om dere mot formodning skulle oppdage noen uregelmessigheter, så vennligst kontakt vårt kundesenter.