Norge i bilder tjenestene leverer leverer kun JPEG

Dato: Tid: Melding:
2014-08-11 11:45 Wms og cache-tjenestene for Norge i bilder leverer for tiden ikke PNG bilder. Dersom du opplever at tjenesten ikke svarer, sjekk at du benytter image/jpeg som format. Norgeibilder tjenstene vil i framtiden ikke leveres på annet enn JPEG. Se også http://status.kartverket.no/2014/05/16/status-pa-norge-i-bilder-cache/

Tidvise tregere WMS-tjenester i dag

Dato: Tid: Melding:
2014-07-29 09:00 En jobb for å oppdatere våre distibusjonsbaser tar lengre tid enn normalt dette døgnet. Dette fører til at  basen svarer noe tregere enn normalt. Vi forventer at jobben er ferdig i løpet av ettermiddagen/tidlig kveld.

Ustabile WMS-tjenester

Dato: Tid: Melding:
2014-07-23 09:15 Vi har hatt litt ustabilitet på WMS tjenestene mellom ca kl 0845 og 0915. Dette er nå rettet og tjenestene fungerer som normalt igjen.

Ustabile tjenester

Dato: Tid: Melding:
2014-07-07 08:45 Det har vært utsabilitet på våre tjenester i tidsrommet fra ca kl 0830 til ca kl 0910. Ustabiliteten har ikke utløst noen alarm hos oss, og har derfor ikke automatisk blitt registert som nedetid.

Sjo_hovedkart2

Dato: Tid: Melding:
2014-05-27 10:40 Tjenesten skal nå virke som normalt.

Sjo_hovedkart2

Dato: Tid: Melding:
2014-05-26 13:15 Vi opplever for tiden en feil med tjenesten sjo_hovedkart2. Feilen begrenser seg til WMS versjon 1.1.1.Hvis du opplever at tjenesten ikke virker anbefaler vi å bruke WMS versjon 1.3.0. Vær klar over forskjeller mellom versjonene. I versjon 1.3.0  angis BBOX for geografiske projeksjoner YX (Lat/Lon), samt at projeksjon (EPSG-kode) i angis med CRS i stedet for SRS .

Vi beklager de problemene dette medfører.

Status på Norge i bilder cache

Dato: Tid: Melding:
2014-05-16 15:00 Cache for Norge i bilder kan fortsatt i perioder virke treg i store målestokker. Dersom du opplever dette i din klient, sørg for at du benytter JPEG og ikke PNG, da det kun er JPEG som blir generert på forhånd. PNG er i dette tilfellet mange ganger tyngre og blir i tillegg ikke er generert på forhånd slik at du må vente på at nye kartfilser blir generert.

Problemer med Norge i bilder tjenestene

Dato: Tid: Melding:
2014-05-08 10:00 Det er (fortsatt) problemer med Norge i bilder WMS og cachetjenseter. Det jobbes med å løse problemet. Vi oppdaterer denne saken så snart vi har flere dataljer.

Problemer med cache for Norge i bilder

Dato: Tid: Melding:
2014-04-25 09:00 En feil har gjort at mesteparten av cachen for Norge i bilder (flyfoto) har blitt slettet i løpet av påsken. Der må derfor kjøres en gjenoppbygging av denne før den blir rask og fin igjen. Dette er en stor jobb og vil derfor ta en god del tid. Jobben vil gå til over helgen.

Vedlikehold på cachetjenester

Dato: Tid: Melding:
2014-03-27 17:00 På grunn av vedlikehold som er litt mer omfattende enn normalt, vil cache-tjenestene dessverre være utilgjengelige hele kvelden og deler av natten.
2014-03-28 04:30 Alle servere er nå oppe og fungerer som normalt igjen.