Norge i bilder tjenestene leverer leverer kun JPEG

Dato: Tid: Melding:
2014-08-11 11:45 Wms og cache-tjenestene for Norge i bilder leverer for tiden ikke PNG bilder. Dersom du opplever at tjenesten ikke svarer, sjekk at du benytter image/jpeg som format. Norgeibilder tjenstene vil i framtiden ikke leveres på annet enn JPEG. Se også http://status.kartverket.no/2014/05/16/status-pa-norge-i-bilder-cache/