Problemer med cache for Norge i bilder

Dato: Tid: Melding:
2014-04-25 09:00 En feil har gjort at mesteparten av cachen for Norge i bilder (flyfoto) har blitt slettet i løpet av påsken. Der må derfor kjøres en gjenoppbygging av denne før den blir rask og fin igjen. Dette er en stor jobb og vil derfor ta en god del tid. Jobben vil gå til over helgen.