Sjo_hovedkart2

Dato: Tid: Melding:
2014-05-26 13:15 Vi opplever for tiden en feil med tjenesten sjo_hovedkart2. Feilen begrenser seg til WMS versjon 1.1.1.Hvis du opplever at tjenesten ikke virker anbefaler vi å bruke WMS versjon 1.3.0. Vær klar over forskjeller mellom versjonene. I versjon 1.3.0  angis BBOX for geografiske projeksjoner YX (Lat/Lon), samt at projeksjon (EPSG-kode) i angis med CRS i stedet for SRS .

Vi beklager de problemene dette medfører.