Problemer med tjenester er rettet fra ca kl 16.30

Vi har i dag hatt store problemer med både WMS og cache-tjenestene som følge av problemer med  filservere.

Feilen gjorde at karttjenestene ble hengende og vente på respons fra filserverene. dette førte til en opphopning av prosesser som bandt opp andre ressurser på serveren slik at dette også gikk ut over tjenester som i utgangspunktet ikke var avhengig av filserveren for å fungere.

Når vi omsider fikk løst opp i problemene gikk ytelsen tilbake til det normale igjen. Vi beklager hendelsen og kommer til å foreta endringer for å unngå tilsvarende situasjon i framtiden.