Problemer med Toporaster2 tjenenesten i enkelte områder

Dato: Tid: Melding:
2013-03-13 09:00 På grunn av feil som har oppstått i datagrunnlaget for Toporaster2 tjenesten, vises kunn deler av innholdet (for enkelete områder er det kun fjellskygge og navn som vises).Vi jobber med en løsning som vi håper er klar i løpet av kort tid.
2013-03-13 13:30 Dataene er korrigerte og tjenesten leverer som normlt igjen.