Treghet på opencache.statkart.no

Det er tregheter og ustabilitet på tjenester knyttet til opencache.statkart.no

Vi oppfordrer alle til snarest å flytte sine tjenester over på den nye cacheløsningen til Kartverket.
Dette er URL-en til den OGC-standardiserte dokumentasjonen (.xml) for tjenesten:
https://cache.kartverket.no/v1/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
Her ligger nå cacher for kartene “topo”, “topograatone” og “toporaster”. Alle er tilgjengelige i koordinatsystemene EPSG:25832 (UTM sone 32: “utm32n”), EPSG:25833 (UTM sone 33: “utm33n”), EPSG:25835 (UTM sone 35: “utm35n”) og EPSG:3857 (WGS 84 / Pseudo-Mercator: “webmercator”).

Opencache.statkart.no blir ikke oppdatert og vedlikeholdt, og skal fases ut. Se informasjon om det her:
https://www.geonorge.no/aktuelt/Se-siste-nyheter/store-endringer-i-kartverkets-cachetjenester/