NGIS (Sentral FKB m.m.) tekniske problemer mandag 1. november [løst]

I forbindelse med overgang til vintertid har det oppstått tekniske problemer på noen datasett i NGIS (Sentral FKB m.m.) som fører til at brukere ikke får redigert data. Feilen er identifisert og vi arbeider med å løse den nå fortløpende på de forskjellige arkivene i løpet av dagen.

————-
Edit 2021-11-01 11:05
Problemene er løst og systemet fungerer som normalt.

Nedetid kartverket tjenester 28.10.21

På torsdag 28 oktober, fra klokken 16:00 til 24:00, vil det bli utført vedlikehold på kartverkets tjenester. Brukere vil oppleve driftsforstyrrelser

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 28.10.21

På torsdag 28 oktober, fra klokken 16:00 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

NGIS/Sentral FKB, månedlig vedlikehold torsdag 28. oktober kl. 16.

For å sikre stabil og god drift av forvaltningssystemet NGIS (Sentral FKB m.m.) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 28. oktober må det derfor påregnes nedetid fra kl. 16:00. Systemet vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 08:00 fredag.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Kort nedetid på Sentral FKB

Det blir kort nedetid på Sentral FKB torsdag 21.10 kl.18.00. Dette skyldes restart av server. Spørsmål kan sendes mgr_qms_support@kartverket.no.

Nedetid på SFKB 7.okt. kl. 18.00-20.00

Sentral felles kartbase vil være nede fra kl.18.00 til kl.20.00 torsdag 7.okt. Dette pga. vedlikehold. Spørsmål kan sendes til mgr_qms_support@kartverket.no

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 30.09.21

På torsdag 30 september, fra klokken 16:00 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Avvikling av tjenester høydedata.no

Vi rydder opp i tjenestene fra hoydedata.no. Som et resultat av dette vil en del eldre tjenester bli avviklet og samlet i nye tjenester. Dette vil skje fra og med den 15 september. Tjenestene som er berørt er:

Høyde DOM prosjekter punkttetthet WMS
Høyde DOM 1 (UTM32) WCS
Høyde DOM 1 (UTM32) WMS
Høyde DOM 1 (UTM33) WCS
Høyde DOM 1 (UTM33) WMS
Høyde DOM 1 (UTM35) WCS
Høyde DOM 1 (UTM35) WMS
Høyde DOM 10 (UTM32) WCS
Høyde DOM 10 (UTM32) WMS
Høyde DOM 10 (UTM33) WCS
Høyde DOM 10 (UTM33) WMS
Høyde DOM 10 (UTM35) WCS
Høyde DOM 10 (UTM35) WMS
Høyde DOM prosjekter sømløs WMS
Høyde DOM prosjekter WMS
Høyde DOM skyggerelieff sømløs WMS
Høyde DOM skyggerelieff WMS
Høyde DTM 1 (UTM32) WCS
Høyde DTM 1 (UTM32) WMS
Høyde DTM 1 (UTM33) WCS
Høyde DTM 1 (UTM33) WMS
Høyde DTM 1 (UTM35) WCS
Høyde DTM 1 (UTM35) WMS
Høyde DTM 10 (UTM32) WCS
Høyde DTM 10 (UTM32) WMS
Høyde DTM 10 (UTM33) WCS
Høyde DTM 10 (UTM33) WMS
Høyde DTM 10 (UTM35) WCS
Høyde DTM 10 (UTM35) WMS
Høyde DTM 50 (UTM32) WMS
Høyde DTM 50 (UTM33) WMS
Høyde DTM 50 (UTM35) WMS
Høyde DTM helning grader sømløs WMS
Høyde DTM helning grader WMS
Høyde DTM helning prosent sømløs WMS
Høyde DTM helning prosent WMS
Høyde DTM lokal høyde farge sømløs WMS
Høyde DTM lokal høyde farge WMS
Høyde DTM lokal høyde sømløs WMS
Høyde DTM lokal høyde WMS
Høyde DTM multiskyggerelieff sømløs WMS
Høyde DTM multiskyggerelieff WMS
Høyde DTM prosjekter punkttetthet WMS
Høyde DTM prosjekter sømløs WMS
Høyde DTM prosjekter WMS
Høyde DTM skyggerelieff sømløs WMS
Høyde DTM skyggerelieff WMS
Høyde prosjekter WMS

Vi beklager de ulemper dette måtte kunne medføre for enkelte brukere
Spørsmål vedrørende dette kan stilles til Hoydedata@kartverket.no

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 26.08.21

På torsdag 26 august, fra klokken 16:00 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Problemer med cache tjenester, 24.08 – 14.00

Vi opplever for tiden noe varierende respons på våre cachetjenester. Vi jobber med feilsøking nå.