Sentral FKB, månedlig vedlikehold torsdag 26. august kl. 16.

For å sikre stabil og god drift av Sentral felles kartdatabase (Sentral FKB) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 26. august må det derfor påregnes nedetid for Sentral FKB fra kl. 16:00. Alle systemer vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 08:00 fredag.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Problemer med cache-tjenester 12/8-2021

Vi opplever for tiden noe varierende respons på våre cachetjenester. Vi jobber med feilsøking nå.

Nedetid Høydedata.no 05.08.21

På torsdag 5 august, fra klokken 08:00 til 12:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no. Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Ustabilitet WMS-tjenester for Norge i Bilder – Løst

Vi opplever for tiden ustabilitet i WMS tjenestene for Norge i Bilder. Det arbeides med feilsøking og utbedring.
Vi beklager de ulemper dette medfører

Endring av porter for tilgang til ftp.statkart.no

Minner om at fra i morgen 1.juli vil det ikke være mulig å koble seg på ftp.statkart.no over port 21(ftp://ftp.statkart.no) eller port 80(http://ftp.statkart.no).

Fra 1.juli må følgende adresser benyttes mot ftp.statkart.no:
– sftp://ftp.statkart.no
– ftps://ftp.statkart.no
– https://ftp.statkart.no

Alle brukernavn og passord vil være som tidligere.

Les mer i tidligere status-melding:

Endring av tilgangsporter for ftp.statkart.no fra 1.juli 2021

Ustabilitet RettiKartet.no – Løst

Det vil bli utført vedlikehold på tjenesten rettikartet.no den 28.06.2021. Dette kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i perioder. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Ustabilitet Kartverkets tjenester- Løst

Vi opplever for tiden ustabilitet i våre tjenester. Det arbeides med feilsøking og utbedring.

Vi beklager de ulemper dette medfører

Sentral FKB, månedlig vedlikehold torsdag 24. juni kl. 16.

For å sikre stabil og god drift av Sentral felles kartdatabase (Sentral FKB) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 24. juni må det derfor påregnes nedetid for Sentral FKB fra kl. 16:00. Alle systemer vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 08:00 fredag. 
I juli vil det ikke bli utført månedlig vedlikeholdsstans.

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 24.06.21

På torsdag 24 juni, fra klokken 16:00 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Problemer med tjenester høydedata.no – Løst

Vi har for tiden problemer med tjenestene for høydedata.no. Det jobbes med å løse problemet. Vi beklager de problemer dette medfører.