Nedetid Høydedata.no 05.08.21

På torsdag 5 august, fra klokken 08:00 til 12:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no. Brukere av hoydedata.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no