Ustabilitet Kartverkets tjenester- Løst

Vi opplever for tiden ustabilitet i våre tjenester. Det arbeides med feilsøking og utbedring.

Vi beklager de ulemper dette medfører