Problemer med cache-tjenester 12/8-2021

Vi opplever for tiden noe varierende respons på våre cachetjenester. Vi jobber med feilsøking nå.