Endring av tilgangsporter for ftp.statkart.no fra 1.juli 2021

På grunn av sikkerhetshull i forhold til trafikk mot FTP-serveren på port 21 (FTP) og port 80(HTTP) vil disse portene bli stengt for trafikk på ftp.statkart.no fra 1.juli 2021. ALLE data og brukerne vil være tilgjengelig som de er i dag, men man må gå over til å kalle ftp-serveren via følgende adresser: sftp://ftp.statkart.no (port … Continue reading Endring av tilgangsporter for ftp.statkart.no fra 1.juli 2021