Sentral FKB, månedlig vedlikehold torsdag 27. mai kl. 16

For å sikre stabil og god drift av Sentral felles kartdatabase (Sentral FKB) blir det utført månedlig vedlikehold av IT-infrastrukturen. Torsdag 27. mai må det derfor påregnes nedetid for Sentral FKB fra kl. 16:00. Alle systemer vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 08:00 fredag.
Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 27.05.21

På torsdag 27 mai, fra klokken 16:00 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Problemer med tjenester fra Norge i bilder – LØST

Status kl 10:00: Problemer er løst og tjenestene fungerer som normalt igjen.


Status kl 07:45: Det er problemer med alle tjenester fra Norge i bilder i dag – det jobbes med å løse problemet.

Posisjonstjenester er OPPE igjen

Oppdatering kl 11:00 // Update 11 AM:

Posisjonstjenestene og stasjonene er nå operative igjen. Vi fortsetter å overvåke situasjonen.

The stations and services are now operational again. We will keep monitoring the situation.
———————————————————————————————

Oppdatering kl 10:00 // Update 10 am:

Posisjonstjenestene er dessverre nede for øyeblikket. Vi jobber fortsatt med saken.

All stations down at this moment. We are still working on it.

Ny oppdatering kl. 11:00.// New update 11 am.

Nedtid hoydedata.no 30.04.2021 – Løst

hoydedata.no er for tiden utilgjengelig. Det jobbes med å identifisere og løse problemet.

2021-04-28: 10:00 – Problemer med WMS, WFS og WPS tjenester

Vi har for tiden litt probelmer med våre WMS, WFS og WPS tjenester. Vi jobber med å løse problemet og håper at tjenestene snart er i normal drift igjen.

Oppdatering kl: 10:24 – problemet er løst og tjenestene fungerer som normalt nå

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 28.04.21 Løst

På onsdag 28 april, fra klokken 07:30 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

29.04.21 : Vedlikeholdet har desverre ikke gått som planlagt, så det er fremdeles nedetid på disse systemene. Det jobbes med saken. Beklager de ulemper dette medfører.

29.04.21, kl. 10:00 : Høyde og dybdedata er nå tilbake i normal produksjon

Nedetid Høydedata.no og Dybdedata.kartverket.no 29.04.21

På torsdag 29 april, fra klokken 16:00 til 23:00, vil det bli utført vedlikehold på hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no. Brukere av hoydedata.no og dybdedata.kartverket.no vil oppleve driftsforstyrrelser. Spørsmål eller problemer utenfor dette tidsrommet kan sendes til Hoydedata@kartverket.no

Endring av tilgangsporter for ftp.statkart.no fra 1.juli 2021

På grunn av sikkerhetshull i forhold til trafikk mot FTP-serveren på port 21 (FTP) og port 80(HTTP) vil disse portene bli stengt for trafikk på ftp.statkart.no fra 1.juli 2021.

ALLE data og brukerne vil være tilgjengelig som de er i dag, men man må gå over til å kalle ftp-serveren via følgende adresser:
sftp://ftp.statkart.no (port 22)
ftps://ftp.statkart.no (port 990)

Det er ingen kontoer som ikke vil fungere lenger, men man må bruke de sikre portene.

Informer dine kunder/brukere om at man fra den nevnte dato må gå over til å bruke sftp og ftps for å koble seg til ftp.statkart.no.

Sentral FKB, vedlikehold torsdag 8. og 29. april kl. 16

I tillegg til normalt vedlikehold den siste torsdagen i måneden vil det også bli vedlikehold nå førstkommende torsdag 8. april for Sentral FKB. Dette skyldes at vi allerede nå er ferdig med testing av en ny programvareversjon med forbedringer på en rekke områder og vil sette denne i drift.
Som vanlig må det påregnes nedetid fra kl. 16:00. Alle systemer vil komme i drift igjen i løpet av ettermiddagen og skal senest være i normal drift igjen fra kl. 08:00 fredag.
Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i Kartverket eller sfkbhjelp@kartverket.no om det er spørsmål eller skulle oppstå problemer.